Cần Thơ Group là thương hiệu đa lĩnh vực hoạt động kinh doanh tại thành phố Cần Thơ.

Dưới đây là các mảng hoạt động kịnh doanh của Cần Thơ Group – CanThoGroup.Vn

  • Đầu tư bất động sản Cần Thơ
  • Môi giới bất động sản Cần Thơ
  • Nhà máy gia công Gương Kính tại Cần Thơ
  • Phân phối Gương Thiết Bị vệ sinh
  • Phân phối & thi công Gương nội thất cao cấp tại Cần Thơ
  • Vật liệu xây dựng.
  • Thiết bị vệ sinh cao cấp